مقایسه بازدهی سکه، صندوقهای طلا و بازار طلا

بروزرسانی (از ۹۹/۴/۱ تا ۱۴۰۱/۱۰/۲۱) : سکه امامی بازار: ۱۵۶٪ سکه بهار آزادی: ۱۴۳٪ ربع سکه: ۲۴۳٪ سکه گرمی: ۲۵۲٪ طلا بازار: ۱۳۰٪ صندوق گوهر: ۱۲۵٪ کاریس: ۴۵٪ آتیمس: ۳۸٪ همچنان برای نگهداری طلا گوهر بد نیست و فاصله خیلی زیادی با بازار ندارد. ولی نکته مهمی که در این …

Back to Top