خلاصه کتاب انسان خردمند

پول یک نظام اعتماد گسترده ایجاد کرده و حتی از امپراطوری ها و مذهب فراگیر تر شده است.
جنبه های خوبی دارد ولی ارزش های ذهنی را متاثر میکند. مثلا وفاداری، علاقه به فرزند و خیلی چیزهای دیگر با پول خرید و فروش میشوند و این پول ارزشی بالاتر از خیلی از مفاهیم ذهنی و خیالی پیدا میکند.
نمی‌توان امپراطوری ها را به بد و خوب تقسیم کرد. رد هر امپراطوری به معنی تایید امپراتوری های قبلی است. از حوالی ۲۰۰ سال قبل از میلاد اکثر انسانها در امپراطوری زندگی می کردند ظهور مشکلات اساسی دولت های ملی را از بین میبرد. امپراتوری جهانی در حال شکل گیری است که توسط هیئتی چند قلویی از خاصان و نخبگان اداره می‌شود.

Back to Top