خلاصه کتاب بازار آری، کاپیتالیسم نه

آنارشیسم: طرفدار آزادی کامل در هر کار، حتی هزینه های امنیتی و … از طرف دولت نباید باشد بلکه توسط گروه های داوطلب ارائه شود و در این مورد هم بازار شکل بگیرد. یا ازدواج و طلاق قانونی هم نوعی محدودیت است که فرد را از آزادی و انتخاب آزادانه …

خلاصه کتاب انسان خردمند

پول یک نظام اعتماد گسترده ایجاد کرده و حتی از امپراطوری ها و مذهب فراگیر تر شده است.
جنبه های خوبی دارد ولی ارزش های ذهنی را متاثر میکند. مثلا وفاداری، علاقه به فرزند و خیلی چیزهای دیگر با پول خرید و فروش میشوند و این پول ارزشی بالاتر از خیلی از مفاهیم ذهنی و خیالی پیدا میکند.
نمی‌توان امپراطوری ها را به بد و خوب تقسیم کرد. رد هر امپراطوری به معنی تایید امپراتوری های قبلی است. از حوالی ۲۰۰ سال قبل از میلاد اکثر انسانها در امپراطوری زندگی می کردند ظهور مشکلات اساسی دولت های ملی را از بین میبرد. امپراتوری جهانی در حال شکل گیری است که توسط هیئتی چند قلویی از خاصان و نخبگان اداره می‌شود.

خلاصه کتاب سرمایه در قرن بیست و یکم

نظام بازار، کارایی لازم را ندارد و دولت باید در جهت افزایش عدالت اقتصادی، در تعیین نرخ مالیات و … با سختگیری بیشتری ورود کند. یعنی مثلا مالیات به شدت تصاعدی و در حد 80 تا 90 درصدی برای ثروت وضع کند. چنین کارهایی نه تنها بر خلاف تصورات قبلی مثل منحنی لافر و کوزنتس، کارایی را کم نمیکند و درآمدهای دولت را کاهش نمی‌دهد، بلکه موجب افزایش کارایی و درآمد دولت می‌شود.

Back to Top