Press "Enter" to skip to content

Posts published in “خلاصه کتاب”

در این بخش خلاصه ای کوتاه از کتابهای اقتصادی و احتمالا برخی مقالات قرار گرفته است

خلاصه کتاب پاشنه آشیل سرمایه داری [مجموعه نقد سرمایه داری از درون-1]

admin 0

کتاب پاشنه آشیل سرمایه داری نوشته ریموند بیکر و ترجمه سجاد امیری نویسنده که سالها در کشورهای متعدد به سرمایه گذاری و مشاوره سرمایه گذاری مشغول بوده، در این کتاب به بررسی سه مشکل اساسی ساختار نظام سرمایه داری پرداخته که از نظر او میتواند پاشنه آشیل این نظام اقتصادی باشد. این کتاب در سال 2005 و قبل از شکل…

خلاصه کتاب اقتصاد فقیر [قسمت ۱/۲]

admin 0

خلاصه مطالب کتاب اقتصاد فقیر (Poor Economics) نویسندگان: آبهیجیت بنرجی و استر دوفلو‌| مترجمان: جعفر خیرخواهان و مهدی فیضی فصل ۱: دوباره بیاندیش، دوباره در آزمونی در دانشگاه پنسیلوانیا :وقتی مشکلات فقر بصورت عام و با مقیاس بزرگ گفته شد، میزان کمک مخاطبان کمتر از گفتن شرایط هر مورد به صورت خاص، مثل رفع گرسنگی یک کودک بود. در مورد…