Press "Enter" to skip to content

Posts published in مارس 2018

جذب سرمایه خارجی یا استفاده از سرمایه راکد داخلی – نگاهی به مدل رشد سولو [قسمت دوم]

admin 0

چند سالیست که دولت مردان از جذب سرمایه خارجی به عنوان مهمترین و تنها راه توسعه اقتصادی یاد میکنند اما بر اساس الگوی رشد سولو (که در مقاله قبل به آن اشاره شد) جذب سرمایه خارجی برای کشوری مناسب است که از سرمایه های داخلی خود به اندازه کافی استفاده کرده و اکنون با کمبود سرمایه گذاری مواجه شده است.…

جذب سرمایه خارجی یا استفاده از سرمایه راکد داخلی – نگاهی به مدل رشد سولو [قسمت اول]

admin 0

سالهاست که مدل رشد سولو به عنوان یکی از پایه ای ترین و البته ساده ترین مدل های رشد در دانشگاه های دنیا تدریس میشود و هنوز هم علی رقم فروض محدود کننده ی آن، میتوان برای تحلیل و بررسی مسائل مربوط به رشد، از این مدل بهره برد. در مدل سولو به طور خلاصه و البته با تفسیر رومر…