Press "Enter" to skip to content

نگاهی اجمالی به آزمون روش جایگزین یا آزمون تقریب میانگین یا proxy mean test

admin 0

تعریف آزمون و کاربرد آن:
آزمون تقریب میانگین زمانی کاربرد دارد که به عنوان مثال بخواهیم با استفاده از داده های قابل مشاهده ی خانوار، میزان درآمد را که قابل مشاهده و اندازه گیری نیست، تخمین بزنیم. این آزمون بیشتر برای تعیین وضعیت اقتصادی خانوار و تصمیم گیری برای تخصیص یارانه و کمک های مالی و غیر مالی به آنها کاربرد دارد.
بعنوان مثال با فرض ثابت بودن بقیه شرایط، به نظر میرسد خانواده ای که در خانه ای آجری زندگی میکند، درآمدی بیشتر از خانواده ای که در خانه ی کاه گلی زندگی میکند، داشته باشد. طبیعتا استفاده از یک نمایشگر(proxy) دقت را پایین خواهد آورد و به همین علت از داده های بیشتری استفاده میکنیم.
برای این آزمون میتوان از داده های مربوط به آمارگیری ها و سرشماری ها استفاده کرد. برای شروع آزمون به یک مقدار ثابت نیاز داریم مثلا ۱۰۰۰ دلار و بعد مقادیر مربوط به هریک از متغیر ها را (که معمولا از نوع بلی یا خیر هستند) با ضرایبی که تعیین میکنیم، از مقدار ثابت کم میکنیم یا به آن می افزاییم. برای مثال جدول زیر را مشاهده کنید:
مقدار ثابت : ۱۰۰۰
خانه آجری:‌ +۱۰۰
خانه حلبی: ۰
خانه کاه گلی: ـ۱۰۰
داشتن ماشین: +۸۰۰
داشتن دام و حیوانات اهلی: +۲۰۰

در صورتی که داده ها به صورت عددی باشد نیز میتوان تعداد را در ضریب تعیین شده ضرب کنیم و به مقدار اولیه بیافزاییم. مثلا برای تعداد افراد شاغل خانوار ضریب ۵۰ تعیین میشود و سپس تعداد افراد شاغل هر خانوار را در این عدد ضرب میکنیم و آن را به عدد ثابت اضافه میکنیم.
به این ترتیب برای هر خانوار یک عدد میانگین داریم که تا حدودی نشاندهنده ی درآمد یا مخارج یا متغیرهای دیگر مورد نیاز ما خواهد بود.
تعیین داده ها و متغیر ها:
در یک سرشماری ممکن است تعداد بسیار زیادی داده از یک خانوار جمع آوری شود ولی اینکه کدام یک از این داده ها به کار ما می‌آید از اهمیت بالایی برخوردار است. به صورت کلی برای تعیین داده ها باید به چند نکته ی مهم توجه داشته باشیم. اولا داده ی مورد نظر با متغیر مورد نظر ما ارتباط داشته باشند و ثانیا داده ها در حد امکان به روز باشند. زیرا شرایط اقتصادی و اجتماعی هر خانوار در طی زمان تغییر خواهد داشت. ثالثا داده ها قابلیت اعتبار سنجی داشته باشند.
اعتبار سنجی مدل:
در این خصوص یکی از ساده ترین راهکار ها این است که خانوار ها را بر اساس میزان مصرف تقسیم بندی کنیم و سپس همان خانوارها را با مدل PMT رتبه بندی نماییم و این دو را با هم مقایسه کینم.
البته از روشهایی مثل مقایسه R2 و روشهای رگرسیونی دیگر هم میتوان استفاده کرد که البته به شرایط مساله و داده های موجود بستگی خواهد داشت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *