Press "Enter" to skip to content

خلاصه کتاب پاشنه آشیل سرمایه داری [مجموعه نقد سرمایه داری از درون-1]

admin 0

کتاب پاشنه آشیل سرمایه داری نوشته ریموند بیکر و ترجمه سجاد امیری

نویسنده که سالها در کشورهای متعدد به سرمایه گذاری و مشاوره سرمایه گذاری مشغول بوده، در این کتاب به بررسی سه مشکل اساسی ساختار نظام سرمایه داری پرداخته که از نظر او میتواند پاشنه آشیل این نظام اقتصادی باشد.

این کتاب در سال 2005 و قبل از شکل گیری بحران اقتصادی 2008 و جنبش وال استریت نوشته شده و در واقع این مسائل را از سال 2005 پیش بینی کرده است.

بخش اول: پولهای کثیف

در این بخش نویسنده پولهای کثیف از جمله درآمدهای حاصل از جرایم مختلف مثل قاچاق و مواد مخدر و درآمدهای دیکتاتورها و فرارهای مالیاتی و … را مورد توجه قرار داده و برآورد میکند مجموع این پولها در سال بالغ بر هزار میلیارد دلار است و بخش بسیاری از آن از کشورهای فقیر و در حال توسعه خارج میشود و به بهشت های مالیاتی و مالی مثل سوییس و کشورهای اروپایی میرود و در همین کشورها می ماند.

نویسنده معتقد است کشورهای غربی تلاش میکنند از تراکنشهای غیرقانونی و مجرمانه جلوگیری کنند ولی در واقع چون چنین پولهایی میتوانند سودآوری بالایی دارند، کشورها و بانکهای بزرگ خودشان تلاش میکنند و تمام قوانین پولشویی و مالی را دور میزنند تا چنین سرمایه هایی را جذب کنند.

بخش دوم: نابرابری

در بخش دوم این کتاب نویسنده به بررسی نابرابری عظیم بین کشورهای جهان و درون کشورها میپردازد و این نابرابری را یکی از نقاط ضعف بزرگ نظام سرمایه داری معرفی میکند و معتقد است به زودی این نابرابری ها موجب جنبشهایی علیه سرمایه داری خواهد شد.

در این بخش نویسنده به بررسی علل نابرابری های اقتصادی شدید پرداخته و یکی از مهمترین دلایل را خروج سرمایه از کشورهای در حال توسعه دانسته و در واقع میگوید: آمریکا و کشورهای غربی با سیاستهای خود جلوی بهره مندی کشورهای در حال توسعه از نظام اقتصاد آزاد و بدون رانت و فساد را گرفته اند و به این ترتیب به افزایش نابرابری در جهان دامن میزنند.

بخش سوم: مطلوبیت گرایی

بیکر معتقد است آدام اسمیت با مطلوبیت گرایی موافق نبوده و حتی به عدالت اقتصادی بسیار توجه داشته ولی در مقابل او بنتام بر این عقیده بوده که برخی مواقع برای رسیدن به منافع جامعه گاهی باید منافع افراد و منافع خرد تر را فدا کرد.

نویسنده معتقد است نظام سرمایه داری از تفکرات آدام اسمیت تنها دست نامرئی (که فقط دو بار در کتاب ثروت ملل از این عبارت استفاده کرده) را گرفته و بخش اعظم تفکراتش را از مطلوبیت گرایی بنتام به ارث برده است.

او معتقد است به مرور اندیشمندان غربی به این نتیجه رسیده اند که مطلوبیت گرایی عواقب سختی برای این نظام اقتصادی خواهد داشت لذا تمایل و گرایش به عدالت خواهی در بین این اندیشمندان افزایش یافته است.

بخش چهارم: راهکارها

در این بخش نویسنده به معرفی راهکار های پیشنهادی برای مقابله با این نقاط میپردازد. از نظر او ارائه تعریف جامع و یکسان از پول کثیف، گسترش بازارهای آزاد برای کاهش فاصله طبقاتی و تغییر نگرش سرمایه داری از مطلوبیت گرایی به عدالت میتواند از به وجود آمدن یک بحران هویتی در این نظام اقتصادی جلوگیری نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *